DSCF6491-3

THE LIN . LV百匯

僑園飯店新品牌-高級吃到飽。

DSCF6510-3

DSCF6424-3

DSCF6426-3

DSCF6511-2

DSCF6425-4

DSCF6513-3

DSCF6428-5

DSCF6430-3

DSCF6429-2

DSCF6465-3

DSCF6433-4

DSCF6451

DSCF6436-4

DSCF6437-3

DSCF6453-2

DSCF6450

DSCF6482

DSCF6483-2

DSCF6485-2

DSCF6488-3

DSCF6455

DSCF6491-3

DSCF6495-2

DSCF6443-2

DSCF6447

DSCF6462-2

DSCF6469-2

DSCF6463-2

DSCF6471-3

DSCF6474

DSCF6500-3

DSCF6476

DSCF6481-2

DSCF6480-3

DSCF6493-3

DSCF6494-3

DSCF6496-2

DSCF6498-3

DSCF6499-2

DSCF6502-2

DSCF6504-2

DSCF6518-4

DSCF6516-3

DSCF6508-2

DSCF6507-2

DSCF6491-3

THE LIN 酒店 LV百匯吃到飽。

地址:台中市西屯區朝富路99號

電話:04-2255-1111

時間:午餐:11:00-13:30、

晚餐:17:00-21:00 (下午茶時段不確定)

    鴻團長 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()