20110505-DSC07669.jpg20110505-DSC07728.jpg20110505-DSC07671.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

台中人一定幾乎都會去過的逢甲夜市 阿鴻也不例外...因為在逢甲夜市裡常常可以發現一些新的靈感與創意

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

20110429-DSC07339.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

20110421-DSC06627.jpg20110421-DSC06637.jpg20110421-DSC06644.jpg20110421-DSC06645.jpg20110421-DSC06646.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

這些簡單又有效果的小圓燈 好適合用在餐廳裡呀...

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

20110610-DSC09749.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110319-DSC03926.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110319-DSC03921.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ap_F23_20110326071842695.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

ap_F23_20110324013811570.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這間水車是老婆大人說要去吃吃看的一間店 遽說生意之好連中午都常常排隊

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110320-DSC04028-2.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110531-DSC09569.jpg 

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ap_F23_20110324014721397.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ap_F23_20110324125512395.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

20110412-DSC06009.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110410-DSC05898.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110409-DSC05846-2.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110408-DSC05751.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110402-DSC05191-2.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110405-DSC05574.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110401-DSC04957.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 20110324-DSC04326.jpg

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110327-DSC04505.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110312-20110312-DSC02074-2.jpg

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110330-DSC04720.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110314-DSC03005.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20110322-DSC04215.jpg  

文章標籤

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20111117-DSC00141.jpg

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20111016-DSC08295-2.jpg

鴻團長 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()